۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

شکایت درد در ناحیه دستگاه تنفسی کودک 7 ساله ساکن کابل که بارها او را در بیمارستان های مختلف مورد درمان با آنتی بیوتیک ها قرار داده بود پس از انجام روش های تشخیصی تصویربرداری منتهی به تشخیص کیست هیداتید در  کبد، ریه ها، طحال و ناحیه فوق کلیه وی گردید.شرح حال بالینی و چگونگی تشخیص بیماری در این کودک در مجله Cureus به چاپ رسیده است.

لینک مقاله