۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار- بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1398 در تاریخ 12 اسفندماه در محل سالن کنفرانس رازی دانشکده پزشکی برگزار گردید. آشنایی با اصول و کلیات روش کریسپر ( توالی های تکرار شونده پالیندرومیک فاصله دار ) و کابرد آن در علوم پایه موضوع سخنرانی این جلسه بود که توسط دکتر حسین پورقدم یاری استادیار گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارائه گردید.