۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

با توجه به محدودیت های پیش آمده پس از شیوع بیماری کرونا ویروس، کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در تاریخ 13 دی ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت و بصورت وبینار برگزار گردید. دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده ثبت ملی کیست هیداتید با معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید نخستین سخنرانی این مراسم بود و سپس مرور اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری اکینوکوکوزیس توسط خانم زهرا برزین مربی انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ارائه گردیدتوصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی و همچنین درمان جراحی کیست هیداتید و بررسی روش ها و چالش های مرتبط با آن موضوع سخنرانی دکتر حمزه محمدی متخصص جراحی عمومی این دانشگاه بود .دکتر صدیقه طاهری متخصص پرتونگاری کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید را ارائه نمود و در پایان مراسم روند اجرایی ثبت ملی کیست هیداتید توسط مدیر اجرایی این برنامه ثبت تشریح گردید.