۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

وبینار گروه پژوهشی سلولار- ملکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع :

Biological and morphological consequences of dsRNA‑induced suppression of tetraspanin mRNA in developmental stages of Echinococcus granulosus  و ارائه جناب آقای دکتر سید محمد موسوی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 13 بهمن  99 برگزار گردید.