۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکاری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 26 بهمن ماه برگزار گردید. دکتر شیرزاد غلامی عضو هیات علمی گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دبیر علمی این سمپوزیوم ، نخستین سخنران مراسم بود و سپس اپیدمیولوژی بیماری هیداتید و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید توسط دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده اجرای این برنامه ملی ثبت در کشور تشریح گردید. دکتر الهام سادات بنی مصطفوی متخصص پرتونگاری، کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید را ارائه نمود و سپس کاربرد روش های تشخیص آزمایشگاهی در تشخیص بیماری هیداتید موضوع سخنرانی دکتر مهدی فخار دکترای انگل شناسی پزشکی این دانشگاه بود. دکتر رویا قاسمیان متخصص بیماری های عفونی به توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی و همچنین درمان جراحی کیست هیداتید پرداخت و ارائه پایانی این وبینار علمی به توصیف نحوه جمع آوری نمونه ها ی بیولوژیک در بیوبانک برنامه ملی کیست هیداتید در دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط خانم دکتر محبوبه منتظری دکترای انگل شناسی پزشکی اختصاص یافت. شایان ذکر است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال  1397 به عنوان یکی از مراکز همکار با برنامه ملی ثبت کیست هیداتید همکاری می نماید.