۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

آخرین وبینار  ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژي و سیستماتیک  مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1399 در تاریخ 18 اسفند ماه، با موضوع  "بررسی اجمالی اپی ژنتیک با رویکرد متیلاسیون DNA  "  و ارائه ی جناب آقای دکتر علی افگار استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.