۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

وبینار گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع  Potential Drug Targets in Parasites: Aquaporins و ارائه جناب آقای دکتر رضا وحیدی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 13 اردیبهشت 1400 برگزار گردید.