۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
۱۳۹۸ جمعه ۱۶ اسفند
خرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار- بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1398 برگزار گردید.
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله ساکن کابل گزارش گردید
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز و بیماری ها در اسفند 98
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز ، تشخیص و درمان بیماری در تاریخ 1 اسفند 98 تشکیل گردید.
قزوین میزبان کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برگزار گردید.
قزوین میزبان کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری
برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در قم
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردید
برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در قم
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98
World Neglected tropical diseases (NTDs) day
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
.Research Center for Hydatid Disease congratulates World Neglected tropic diseases (NTDs) day
جلسه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری بهمن ماه 98
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ بهمن
جلسه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری در بهمن 98 تشکیل گردید
جلسه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری بهمن ماه 98
برگزاری جلسه گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در دیماه 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي
جلسه ماهانه گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در دیماه 98 برگزار گردید
برگزاری جلسه گروه های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در دیماه 98
ویدئو کنفرانس بین المللی کاربرد اولتراسوند در تشخیص و بررسی کیست هیداتید
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ آبان
ارتباط با مدرس سازمان بهداشت جهانی و جراح کبد از کشور آرژانتین در قالب ویدئو کنفرانس بین المللی با محوریت موضوعی کاربرد اولتراسوند در تشخیص و بررسی کیست هیداتید برقرار گردید.
ویدئو کنفرانس بین المللی کاربرد اولتراسوند در تشخیص و بررسی کیست هیداتید