۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 14...
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 1400 برگزار گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 10 خرداد 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 10 خرداد برگزار شد.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک  10 خرداد 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت...
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت 1400 برگزار گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت 1400
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 13 اردیبهشت 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 13 اردیبهشت 1400
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک  13 اردیبهشت 1400
گزارش کیست هیداتید درمچ دست
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
گزارش یک کیست هیداتید درمچ دست خانم 41 ساله
گزارش کیست هیداتید درمچ دست
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در سال1399
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولاربیولوژی- ایمونولوژي و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1399برگزارگردید.
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در سال1399
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399 برگزار گردید.
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399
برگزاری وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۹ سه شنبه ۵ اسفند
وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید در تاریخ 26 بهمن 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک بهمن 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن
وبینارماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 13 بهمن 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک بهمن 99
کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
با توجه به محدودیت های پیش آمده پس از شیوع بیماری کرونا ویروس، کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بصورت وبینار برگزار گردید.
کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت