۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک دی 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۲ دي
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 8 دی 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک   دی 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در دی 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۲ دي
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری دی 99 تشکیل گردید
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در دی 99
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آذر 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ آذر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک17 آذر 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آذر 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در آذر 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری آذر 99 تشکیل گردید.
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در آذر 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری درآبان 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 14 آبان 99 تشکیل گردید.
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  درآبان  99
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آبان 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 12 آبان 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آبان 99
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
به مناسب درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی چهره ماندگار انگل شناسی و الگوی علم و اخلاق و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مراکز تحقیقات بیماری هیداتید و لیشمانیوز) با همکاری انجمن انگل شناسی ایران مرا...
مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مهر 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۸ مهر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک 14مهر 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مهر 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در مهر 99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 9 مهر 99 تشکیل گردید
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در مهر 99