۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک در شهریور 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ شهريور
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک 10 شهریور 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک در شهریور 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در مرداد 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 15مرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در مرداد 99
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مرداد ماه 99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 14 مرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مرداد ماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در تیرماه 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 11 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در تیرماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در تیرماه 99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در 9 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در تیرماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در تیرماه 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در 5 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در تیرماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در خرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ خرداد
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در 19 خرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در خرداد 99
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
۱۳۹۸ جمعه ۱۶ اسفند
خرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار- بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1398 برگزار گردید.
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله ساکن کابل گزارش گردید
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله