۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر

 

 

کارگاه بیوانفورماتیک و مدل سازی پروتئین

کارگاه مقدماتی  بیوانفورماتیک و مدل سازی پروتئین با هدف آشنایی با پایگاه هاي اطلاعاتی توالی پروتئین و همچنین روش هاي مدل سازي پروتئین در تاریخ های 29 و 30 خردادماه 1398 به مدت دو روز به میزبانی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در محل سالن رازی دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید. دکتر الهام ریسمانی دکترای زیست فناوری پزشکی انستیتو پاستور تهران به همراه خانم الهام مفاخر تدریس این دوره آموزشی را بر عهده داشتند.

 

برگزاری کارگاه کاربرد GIS در مطالعات حوزه سلامت

کارگاه کاربرد GIS در مطالعات حوزه سلامت در تاریخ 5-4 اردیبهشت ماه سال 1397با حضور دکتر احمدعلی حنفی بجد دانشیار گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مولف کتاب جغرافیای سلامت به میزبانی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه علاقمندان مباحثی از قبیل آشنایی با نرم افزار Arc GIS ، روش برداشت، ثبت و ورود داده ها، اصول تولید نقشه پراکندگی بیماری و آنالیز درون یابی در نرم افزار مربوطه را بصورت تئوری و عملی فرا گرفتند.

 

 

کارگاه طراحی پرایمر و پروب با استفاده از نرم افزار های آنلاین و آفلاین

کارگاه طراحی پرایمر و پروب با استفاده از نرم افزار های آنلاین و آفلاین در تاریخ 10 و 11 بهمن ماه 1396 در محل دانشکده پزشکی برگزار شد. در این کارگاه با همکاری اساتید حوزه بیوتکنولوژی علاوه بر قابلیت های نرم افزار های آنلاین، کاربرد های  CLC Main Workbench و Allel ID 7.5 مورد بررسی قرار گرفت.  

 

برگزاری کارگاه ArcGIS

با هدف آشنایی دانشجویان،پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه با مفاهیم پایه و کاربردیGIS، کارگاه مقدماتی کاربرد ArcGIS در علوم پزشکی و سلامت با حضور دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و مدرس مرکز تحقیقات جغرافیای پزشکی و ژئوماتیک دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 29 لغایت 31 مرداد ماه1396 در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی علاقمندان ضمن آشنایی با مقدمات پاتولوژی جغرافیایی و اهمیت مکان در مبارزه با مخازن و ناقلین و منابع بیماریی در قالب آموزش های تئوری و عملی با مفاهیم و قابلیت های نرم افزار ArcGIS ، ساخت بانک اطلاعاتی و نحوه صحیح موقعیت یابی آشنا گردیدند.