۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

این كتاب در سه جلد (بيماري‌هاي واگير و غیرواگير و سرطان‌ها) تهیه و به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع اپيدميولوژي بيماري‌هاي شايع ايران اعلام شده است. براي تهيه اين دوره‌ي سه جلدي  بیش از 80  نفر از متخصصان اپيدميولوژي و بهداشت كشور نقش داشته‌اند.جلد نخست شامل 35 فصل از بيماري‌هاي واگير است كه توسط 41 نفر از متخصصان اپيدميولوژي و رشته‌هاي علوم پزشكي و بهداشت كشور تاليف شده‌است و برای اولین بار در سال 96 چاپ شده است. فصل 30 این کتاب به بیماری هیداتید پرداخته است.

 

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

 

جلد نخست 

بیماری های واگیر

 

 

دستورالعمل  اجرایی ثبت و گزارش موارد بیمارستانی برنامه ملی ثبت کیست هیداتید

برنامه های ثبت بیماری ها در سطح ملی و بین المللی راهگشای بسیاری از اقدامات موثر جهت بهبود مراقبت از بیماران و طبابت مبتنی بر شواهد و کاهش هزینه های درمان، کنترل و پیشگیری بیماری ها بوده است.یماری کیست هیداتید )اکینوکوکوزیس( یک زوئونوز انگلی مهم با انتشار جهانی است که در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و حوضه مدیترانه شایع است. جراحی و درمان دارویی روش های اصلی درمان بیماری می باشند که روزانه در بسیاری از بیمارستان های بزرگ در سراسر کشور در حال انجام است. دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش موارد بیمارستانی در برنامه ملی ثبت کیست هیداتید توسط دبیرخانه برنامه ملی ثبت کیست هیداتید تدوین و چاپ گردیده است.

  دستورالعمل  اجرایی ثبت و گزارش موارد بیمارستانی

برنامه ملی ثبت کیست هیداتید