۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دي  

 

وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید، با ارائه سرکارخانم دکتر زهرا حیدری استادیار انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص "  انگل های کرمی زئونوز سگ سانان" در 15 دی 1400 برگزار گردید.