۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن  

 

   وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید، با ارائه سرکارخانم دکتر مهدیه عزیزیان استادیار ریاضی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص "  Mathematical modelling and control of Echinococcous in Qinqhahi province, China " در 20 بهمن 1400 برگزار گردید.