۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ اسفند  

 

وبینار گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع: " مقدمه ای بر تحلیل شبکه در بیوانفورماتیک " و ارائه جناب آقای مسعود رضایی دانشجو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درتاریخ 9 اسفند 1400 برگزار گردید.