۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ شنبه ۲۴ ارديبهشت  

 

وبینار گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با بحث و بررسی پیرامون: " Liposomes for Antibiotic Encapsulation and delivery" و ارائه جناب آقای دکتر محمود بارانی استادیار نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درتاریخ 21 اردیبهشت 1401 برگزار گردید.