۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 17 آذر 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ آذر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 17 آذر 1400 برگزار گردید.
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 17 آذر 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 آذر 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 آذر 1400 برگزار شد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 آذر 1400
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 19 آبان 1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ آبان
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 19 آبان 1400 برگزار گردید
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 19 آبان 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 17 آبان 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 17 آبان 1400 برگزار شد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 17 آبان 1400
اولین نشست علمی بزرگداشت "استاد دکتر ایرج موبدی"
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
اولین نشست علمی بزرگداشت "استاد دکتر ایرج موبدی" با حضور اساتید و دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار گردید.
اولین نشست علمی بزرگداشت "استاد دکتر ایرج موبدی"
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 14 مهر 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید14 مهر 1400 برگزار گردید
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 14 مهر 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 12 مهر 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۳ مهر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 12 مهر 1400 برگزار شد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 12 مهر 1400
دستورالعمل مدیریت انسانی جمعیت سگ های بلاصاحب ترجمه و در دسترس عموم قرار گرفت
۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
با کمال خوشوقتی به استحضار میرساند ترجمه فارسی آخرین دستورالعمل ICAM 2019 با مجوز رسمی و نظارت آن نهاد توسط مرکز تحقیقات بیماری هیداتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه و منتشر شده است
دستورالعمل مدیریت انسانی جمعیت سگ های بلاصاحب ترجمه و در دسترس عموم قرار گرفت
کارگاه آشنایی با نرم افزار جدید برنامه ملی ثبت کیست هیداتید
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
کارگاه آشنایی با نرم افزار جدید برنامه ملی ثبت کیست هیداتید در تاریخ 30 شهریور 1400 برگزار شد.
کارگاه آشنایی با نرم افزار جدید برنامه ملی ثبت کیست هیداتید
مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت و بازنشسته ی دامپزشکی آقای جلیل بیگ زاده
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت و بازنشسته ی دامپزشکی آقای جلیل بیگ زاده برگزار گردید.
مراسم تقدیر و تشکر از پیشکسوت و بازنشسته ی دامپزشکی آقای جلیل بیگ زاده