۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 24 شهریور140...
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 24 شهریور 1400 برگزار گردید.
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 24 شهریور1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 شهریور 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 شهریور برگزار شد.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 15 شهریور 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 13 مرداد 14...
۱۴۰۰ جمعه ۱۵ مرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 13 مرداد 1400 برگزار گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 13 مرداد 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 11مرداد 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 11 مرداد برگزار شد.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 11مرداد 1400
وبینار بین المللی سال 1400 مرکزتحقیقات بیماری هیداتید
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير
اولین وبینار بین المللی سال 1400 مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 21 تیرماه برگزار میشود.
وبینار بین المللی سال 1400 مرکزتحقیقات بیماری هیداتید
انتشار مجله علمی International Journal of Echinococcoses (IJE)
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
مجله علمی International Journal of Echinococcoses (IJE) از این پس منتشر خواهد شد.
انتشار مجله علمی International Journal of Echinococcoses (IJE)
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 14...
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 1400 برگزار گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 12 خرداد 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 10 خرداد 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 10 خرداد برگزار شد.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک  10 خرداد 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت...
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت 1400 برگزار گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 15 اردیبهشت 1400
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 13 اردیبهشت 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 13 اردیبهشت 1400
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک  13 اردیبهشت 1400