۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
گزارش کیست هیداتید درمچ دست
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
گزارش یک کیست هیداتید درمچ دست خانم 41 ساله
گزارش کیست هیداتید درمچ دست
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در سال1399
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولاربیولوژی- ایمونولوژي و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1399برگزارگردید.
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در سال1399
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399 برگزار گردید.
آخرین وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات هیداتید در سال 1399
برگزاری وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۹ سه شنبه ۵ اسفند
وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید در تاریخ 26 بهمن 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار مشترک علمی با موضوع کیست هیداتید به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک بهمن 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن
وبینارماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 13 بهمن 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار- ملکولار- بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک بهمن 99
کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
با توجه به محدودیت های پیش آمده پس از شیوع بیماری کرونا ویروس، کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بصورت وبینار برگزار گردید.
کنفرانس علمی کیست هیداتید و ضرورت ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک دی 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۲ دي
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 8 دی 99 تشکیل گردید.
برگزاری وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک   دی 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در دی 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۲ دي
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری دی 99 تشکیل گردید
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در دی 99
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آذر 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۸ آذر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک17 آذر 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آذر 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در آذر 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری آذر 99 تشکیل گردید.
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در آذر 99