۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری درآبان 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 14 آبان 99 تشکیل گردید.
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  درآبان  99
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آبان 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 12 آبان 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک آبان 99
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی
۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
به مناسب درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی چهره ماندگار انگل شناسی و الگوی علم و اخلاق و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مراکز تحقیقات بیماری هیداتید و لیشمانیوز) با همکاری انجمن انگل شناسی ایران مرا...
مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت استاد دکتر ایرج موبدی
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مهر 99
۱۳۹۹ جمعه ۱۸ مهر
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک 14مهر 99 تشکیل گردید.
وبینار ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مهر 99
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در مهر 99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۳ مهر
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 9 مهر 99 تشکیل گردید
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در مهر 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک در شهریور 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ شهريور
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک 10 شهریور 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیتماتیک در شهریور 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در مرداد 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 15مرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در مرداد 99
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مرداد ماه 99
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک 14 مرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در مرداد ماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری در تیرماه 99
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری 11 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری  در تیرماه 99