۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در تیرماه 99
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در 9 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در تیرماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در تیرماه 99
۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در 5 تیر 99 تشکیل گردید
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز، تشخیص و درمان در تیرماه 99
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در خرداد 99
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ خرداد
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در 19 خرداد 99 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در خرداد 99
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
۱۳۹۹ شنبه ۲۰ ارديبهشت
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
تشخیص بیماری هیداتید با استفاده از پلاسما بیمار
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
۱۳۹۸ جمعه ۱۶ اسفند
خرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار- بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1398 برگزار گردید.
آخرین جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار، مولکولار-بیولوژی ، ایمنولوژیک و سیستماتیک در سال 1398
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله ساکن کابل گزارش گردید
کیست هیداتید در چندین ارگان کودک 7 ساله
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز و بیماری ها در اسفند 98
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز ، تشخیص و درمان بیماری در تاریخ 1 اسفند 98 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی پاتوژنز و بیماری ها در اسفند 98
قزوین میزبان کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برگزار گردید.
قزوین میزبان کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری
برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در قم
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردید
برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در قم
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98 تشکیل گردید.
جلسه ماهانه گروه پژوهشی سلولار- مولکولار بیولوژی- ایمونولوژی و سیستماتیک در بهمن 98