۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ جمعه ۲۴ دي   

                              

                                                                                                               

         

                    

 

کارگاه بیو انفورماتیک و مدل سازی پروتئینی

 

کارگاه ArcGIS

کنفرانس یک روزه بیماری هیداتید

 

 

کارگاه فیلوژنی مولکولی

 

 

 

 

کارگاه مبانی آنالیز توالی

 

  کارگاه آنالیز Real time PCR 

 

 

                                                                         صفحه بعد