۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ جمعه ۲۳ تير   

 

Affiliation

 

 

مرکز تحقیقات بیماری هیداتید ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان، ایران

 

 Research Center for Hydatid Disease in Iran, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran